MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Warsztaty
warsztaty
PROW 2014-2020
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Cel komunikacji: Aktywizacja określonych grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, włączonych
w proces wdrażania LSR.
Działanie komunikacyjne: Warsztaty
Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy w roku 2019-2020 zostało zaplanowanych 18 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.
Wszystkich zapotrzebowań na warsztaty wpłynęło: 58
Harmonogram realizacji warsztatów
Zgodnie z zgłoszonym formularzem każdy Podmiot zgłaszający warsztaty zobowiązał się na przeprowadzenie rekrutacji 10 - 15 osób i zebrania od uczestników odpowiednich dokumentów:
- Zgoda na: udział w warsztatach, przetwarzanie danych osobowych, publikacja wizerunku
Lp. Gmina Podmiot zgłaszający
- miejsce realizacji
Kategoria Warsztaty Liczba
dni/godzin
Termin 2020
Nowy termin
1. Opoczno
Stowarzyszenie "Razem dla Sobawin" -
SP w Libiszowie
Artystyczne Bibułkarstwo 3 dni/12 h 13.03.2020
20.03.2020
27.03.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
2. Aleksandrów Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów - Świetlica Wiejska
w SIucicach
Artystyczne Mydlarskie 3 h 14.03.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
20.10.2020
odwołane
3. Wielgomłyny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach
Artystycze Mydlarskie 3 h 20.03.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
4. Mniszków Koło Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Małym Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h 21.03.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
23.10.2020
odwołane
5. Lubochnia Stowarzyszenie "Step by Step", Tarnowska Wola Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h 28.03.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
17.10.2020
6. Wolbórz Stowarzyszenie "Senior Uśmiech" w Wolborzu, Wolborskie Centrum Kultury Artystyczne Filcowanie 4 h 02.04.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
15.10.2020
7. Opoczno Bukowieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej i Sportu w Bukowcu Opoczyńskim Artystyczne Ozdoby ze sznurka 4 h 03.04.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
06.10.2020
8. Sławno Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie Artystyczne Ozdoby w technice Tiffany'ego 5 h 04.04.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
14.10.2020
9. Tomaszów Mazowiecki Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej - OSP w Twardej
Artystyczne Ozdoby ze sznurka 4 h 18.04.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
10. Poświętne
Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem - Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem
Artystyczne
Bibułkarstwo
2 dni/8 h
23.04.2020
24.04.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
11. Czerniewice Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach Artystyczne Mydlarskie 3 h 25.05.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
28.10.2020
odwołane
12. Drzewica Drzewieckie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" - Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy
Kulinarne Fruitcarving 2 dni/10 h 30-31.05.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
13.
Inowłódz
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
Artystyczne
Ozdoby ze sznurka
4 h
10.07.2020
odwołane
zostanie ustalony nowy termin
16.10.2020
14.
Sulejów
Fundacja Pingwinek w Kłudzicach
Artystyczne
Mydlarskie
3 h
-
odwołane
12.10.2020

15.Warsztaty zrealizowane w 2019 roku
Lp. Gmina Podmiot zgłaszający
- miejsce realizacji
Kategoria Warsztaty Liczba
godzin/dni
Termin 2019
1. Lubochnia
Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu Artystyczne Garncarstwo 3 h 15.11.2019

2. Rzeczyca
Gminny Ośrodek Kultury Artystyczne Garncarstwo 3 h 16.11.2019

3.
Wolbórz
OSP
Żarnowica Duża
Artystyczne
Mydlarskie
3 h
28.11.2019


Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2019 r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2019 roku zaplanowało
18 warsztatów
w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin realizacji: 2019 rok

Ilość miejsc: 18 warsztatów x 10 osób = 180 osób

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 09.06.2019 r.
Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłanie na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu.
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na udostępnionym Formularzu do dnia 09 czerwca 2019 r.
Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej.
Terminy zostaną ustalone telefonicznie.
Nasze propozycje warsztatów w kategorii:

ARTYSTYCZNE
Garncarstwo - (3h dzieci i młodzież)
Wiklina tradycyjna - (10h - 2 dni, młodzież i dorośli)
Bibułkarstwo - (4h - 1 dzień, 12h - 3 dni)
Ozdoby ze sznurka - (4h)
Pająki - (12h - 3 dni)
Ozdoby w technice Tiffany'go, metoda witrażowa/biżuteria - (5h, młodzież i dorośli)
Mydlarskie - (3h, młodzież i dorośli)

KULINARNE
Dekorowanie pierników - (5h)

INFORMATYCZNE
Podstawy obsługi komputera "Okno na świat" - (7 spotkań w sali informatycznej, osoby 50+)
Fotograficzne - fotoreportaż z wydarzenia

Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów :-)
PROW 2014-2020

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warsztaty 2018
Warsztaty 2017
PROW 2007-2013

logo

Warsztaty są próbą uaktywniania społeczności lokalnych, przybliżania nowych umiejętności.
- działanie 4.31 "funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
ARCHIWUM
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty