MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Warsztaty - Archiwum 2018

warsztaty
Archiwum 2018
PROW 2014-2020
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Cel komunikacji: Aktywizacja określonych grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, włączonych
w proces wdrażania LSR.
Działanie komunikacyjne: Warsztaty
Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy w roku 2018 zostało zaplanowanych 17 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.
Wszystkich zapotrzebowań na warsztaty wpłynęło: 79

Harmonogram realizacji warsztatów
Zgodnie z zgłoszonym formularzem każdy Podmiot zgłaszający warsztaty zobowiązał się na przeprowadzenie rekrutacji 10 osób i zebrania od uczestników odpowiednich dokumentów:
- Zgoda na: udział w warsztatach, przetwarzanie danych osobowych, publikacja wizerunku POBIERZ
Warsztaty zostały przydzielone następująco
Lp. Gmina Podmiot zgłaszający
- miejsce realizacji
Kategoria Warsztaty Liczba
godzin/dni
Termin
1. Mniszków Gminna Biblioteka Publiczna
w Mniszkowie
Artystyczne Garncarstwo 3 h 12.06.2018
godz. 10:00
2. Sulejów Stowarzyszenie KPDN
WTZ Kubusie
Artystyczne Garncarstwo 3 h 13.06.2018
godz. 10:00
3.
Aleksandrów
Szkoła Podstawowa
w Skotnikach
Artystyczne
Garncarstwo
3 h
14.06.2018
godz. 9:00
4. Tomaszów Mazowiecki
Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach Filia
w Zawadzie
Artystyczne
Garncarstwo 3 h
15.06.2018
godz. 8:00
5. Wolbórz Stowarzyszenie
"Senior uśmiech"
Artystyczne Wiklina tradycyjna 10 h / 2 dni 3-4.07.2018
godz. 15:00
6. Przedbórz Miejski Dom Kultury Artystyczne Wiklina tradycyjna 10 h / 2 dni 5-6.07.2018 godz. 11:00
7.
Drzewica
Gmina i Miasto Drzewica dla:
- Żardki
- Radzice Duże
Artystyczne
Bibułkarstwo
12 h / 3 dni
5.09.2018 godz. 17:00, 7-8.09.2018
godz. 17:00, 16:00
8. Inowłódz Fundacja PROEM ZAKO Artystyczne Bibułkarstwo 12 h / 2 dni 19,26.09.2018
godz. 16:30
9.
Mniszków
KGW Prucheńsko Małe Artystyczne
Ozdoby ze sznurka
i surowców naturalnych
4 h
27.09.2018
godz. 10:00
10.
Lubochnia
Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
Artystyczne
Mydlarskie
3 h
6.10.2018
godz. 10:00
11. Opoczno KGW Kruszewiec Kolonia Informatyczne Reportaż z wydarzenia - fotograficzne 8 h 12.10.2018
12. Poświętne
Gminny Ośrodek Kultury
w Poświętnem
Artystyczne
Mydlarskie
3 h
5.11.2018
godz. 15:00
13. Czerniewice Gminny Ośrodek Kultury
w Czerniewicach
Artystyczne Ozdoby ze sznurka
i surowców naturalnych
4 h 9.11.2018
godz. 16:30
14. Rzeczyca
Gminny Ośrodek Kultury
w Rzeczycy
Artystyczne
Ozdoby Tiffany'ego
5 h
17.11.2018
godz. 10:00
15. Wolbórz Gminna Rada KGW Kulinarne Fruitcarving 10 h / 2 dni 23-24.11.2018 godz. 14:00
16. Wielgomłyny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach Kulinarne Dekorowanie pierników 4 h 28.11.2018
godz. 15:00
17. Sławno Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie
Artystyczne Ozdoby ze sznurka
i surowców naturalnych
4 h 3.12.2018
godz. 16:00

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenia Dolina Pilicy w roku 2018 zostało zaplanowanych 17 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.
Wszystkich zapotrzebowań na warsztaty wpłynęło: 79
Lp. Gmina Zapotrzebowanie
w Gminie
Artystyczne Kulinarne Informatyczne
1. Aleksandrów 4
3
1
0
2. Czerniewice 4
3
1
0
3. Drzewica 4
2
2
0
4. Inowłódz 9
5
4
0
5. Lubochnia 4
2
2
0
6. Mniszków 6
5
0
1
7. Opoczno 4
1
1
2
8. Poświętne 1
1
0
0
9. Przedbórz 4
3
1
0
10. Rzeczyca 2
1
1
0
11. Sławno 6
3
3
0
12. Sulejów 7
7
0
0
13. Tomaszów Mazowiecki 16
8
8
0
14. Wielgomłyny 3
1
1
1
15. Wolbórz 5
3
2
0
Razem 79
48
27
4
Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2018 r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2018 roku zaplanowało 17 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin: 2018 rok

Ilość miejsc: 17 warsztatów x 10 osób = 170 osób

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 10.12.2017r.
Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłanie na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu.
Zgłoszenia należy przesyłać tylko na udostępnionym Formularzu do dnia 10 grudnia 2017r.
Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej.
Terminy zostaną ustalone telefonicznie.
Propozycje warsztatów w kategorii:

ARTYSTYCZNE
Garncarstwo - (3h dzieci i młodzież)
Wiklina tradycyjna - (10h - 2 dni, młodzież i dorośli)
Bibułkarstwo - (4h - 1 dzień, 12h - 3 dni)
Ozdoby ze sznurka - (4h)
Pająki - (12h - 3 dni)
Ozdoby w technice Tiffany'go, metoda witrażowa/biżuteria - (5h, młodzież i dorośli)
Mydlarskie - (3h, młodzież i dorośli)

KULINARNE
Fruitcarving - (10h - 2 dni, dorośli)
Dekorowanie ciastek - (5h)

INFORMATYCZNE
Podstawy obsługi komputera "Okno na świat" - (7 spotkań w sali informatycznej, osoby 50+)

Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów :-)

 


PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty